Skip to main content

Duumvirat značenje

šta znači Duumvirat

Na latinici: Definicija i značenje reči Duumvirat (latinski duumviratus) zvanje i dostojanstvo duumvira.

Reč Duumvirat napisana unazad: duumvirat i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. дуумвиратус) звање и достојанство дуумвира.

Slično: 
Duumvirat zvanje i dostojanstvo duumvira. ...
Duumvir član vlade dvojice; član komisije od dva člana...
Sve reči na slovo d