Skip to main content

Dužina značenje

šta znači Dužina

Na latinici: Definicija i značenje reči Dužina Dužina je rastojanje izmeću dve tačke. Često se i za tela koja su u obliku namotaja ili savijena, dužinom smatra dužina u maksimalno razvijenom stanju.

Reč Dužina sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Дужина је растојање измећу две тачке. Често се и за тела која су у облику намотаја или савијена, дужином сматра дужина у максимално развијеном стању.


Dužina Dužina je rastojanje izmeću dve tačke. Često se i za tela koja su u ob...
Dužd vojvoda; titula nekadašnjeg poglavara Mletačke i ðenovske Republike...
Sve reči na slovo d