Skip to main content

Efekt značenje

šta znači Efekt

Na latinici: Definicija i značenje reči Efekt (latinski efficere, effectus) dejstvo, učinak, uspeh;fizika: rad u jedinici vremena (sekundi), rad koji može da izvrši radna sposobnost jednog čoveka, mašine, vodopa-da itd. u jedinici vremena,to jest u jednoj sekundi; nominalki efekat dobitak ili rad po predračunu; totalni efekat ukupno dejstvo, ukupan učinak.

Reč Efekt sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. еффицере, еффецтус) дејство, учинак, успех; физ. рад у јединици времена (секунди), рад који може да изврши радна способност једног човека, машине, водопа-да итд. у јединици времена, тј. у једној секунди; номиналки ефекат добитак или рад по предрачуну; тотални ефекат укупно дејство, укупан учинак.


Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju uzaviranj...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima, naročito...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca, naročito ...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod ženskih grla....
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnjaci u koji...
Sve reči na slovo e