Skip to main content

Efekt

Šta znači Efekt


Efekt značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Efekt (latinski efficere, effectus) dejstvo, učinak, uspeh; fizika: rad u jedinici vremena (sekundi), rad koji može da izvrši radna sposobnost jednog čoveka, mašine, vodopada itd. u jedinici vremena, to jest u jednoj sekundi; nominalki efekat dobitak ili rad po predračunu; totalni efekat ukupno dejstvo, ukupan učinakustika:

Reč Efekt napisana unazad: tkefe

Efekt se sastoji od 5 slova.

sta je Efekt

Slično:
Šta znači Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju ...
Šta znači Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima...
Šta znači Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca,...
Šta znači Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod žensk...
Šta znači Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Šta znači Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnja...