Skip to main content

Efemeron značenje

Šta znači Efemeron


Efemeron

latinica:

Definicija i značenje reči Efemeron (od grčke reči: ephemeron to jest zoon jednodnevna životinja) zoologija: insekt koji živi samo nekoliko časova.

Reč Efemeron napisana unazad: noremefe

Efemeron se sastoji od 8 slova.

sta je Efemeron

Slično:
Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju ...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca,...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod žensk...
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnja...
Sve reči na slovo e