Skip to main content

Efekti značenje

šta znači Efekti

Na latinici: Definicija i značenje reči Efekti (latinski effectus,od francuske reči: effets) pl. dobra, imanje, pokretno imanje, prtljag;trgovina: menice, pokretnina, pokretna imovina jednog trgovca (u robi, menicama, založnicama i dr.); državni efekti državne hartije od vrednosti; trgovina efektima trgovina državnim hartijama od vrednosti, koju obavljaju komisionari i makleri (senza-li, posrednici), a čiji je instrument kur-sni list.

Reč Efekti sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. еффецтус, фр. еффетс) пл. добра, имање, покретно имање, пртљаг; трг. менице, покретнина, покретна имовина једног трговца (у роби, меницама, заложницама и др.); државни ефекти државне хартије од вредности; трговина ефектима трговина државним хартијама од вредности, коју обављају комисионари и маклери (сенза-ли, посредници), а чији је инструмент кур-сни лист.


Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju uzaviranj...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima, naročito...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca, naročito ...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod ženskih grla....
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnjaci u koji...
Sve reči na slovo e