Skip to main content

Efekti značenje

Šta znači Efekti


Efekti

latinica:

Definicija i značenje reči Efekti (latinski effectus, od francuske reči: effets) pl. dobra, imanje, pokretno imanje, prtljag; trgovina: menice, pokretnina, pokretna imovina jednog trgovca (u robi, menicama, založnicama i dr.); državni efekti državne hartije od vrednosti; trgovina efektima trgovina državnim hartijama od vrednosti, koju obavljaju komisionari i makleri (senzali, posrednici), a čiji je instrument kursni listorija:

Reč Efekti napisana unazad: itkefe

Efekti se sastoji od 6 slova.

sta je Efekti

Slično:
Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju ...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca,...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod žensk...
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnja...
Sve reči na slovo e