Skip to main content

Efektivan značenje

Šta znači Efektivan


Efektivan

latinica:

Definicija i značenje reči Efektivan (latinski effectivus) stvaran, istinski, koji je odista izvršen ili postoji; efektivno stanje npr. vojske, vojnici koji su odista na licu mesta, to jest koji se stvarno nalaze pod zastavom; efektivni dobitak stvaran dobitak, čist dobitak; efektivna roba trgovina: roba koju prodavac može ili treba da isporuči odmah po zaključenju kupovine.

Reč Efektivan napisana unazad: navitkefe

Efektivan se sastoji od 9 slova.

sta je Efektivan

Slično:
Šta znači Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju ...
Šta znači Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima...
Šta znači Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca,...
Šta znači Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod žensk...
Šta znači Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Šta znači Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnja...