Skip to main content

Efektivan značenje

šta znači Efektivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Efektivan (latinski effectivus) stvaran, istinski, koji je odista izvršen ili postoji; efektivno stanje npr. vojske, vojnici koji su odista na licu mesta, tj. koji se stvarno nalaze pod zastavom; efektivni dobitak stvaran dobitak, čist dobitak; efektivna robatrgovina: roba koju prodavac može ili treba da isporuči odmah po zaključenju kupovine.

Reč Efektivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. еффецтивус) стваран, истински, који је одиста извршен или постоји; ефективно стање нпр. војске, војници који су одиста на лицу места, тј. који се стварно налазе под заставом; ефективни добитак стваран добитак, чист добитак; ефективна роба трг. роба коју продавац може или треба да испоручи одмах по закључењу куповине.


Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju uzaviranj...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima, naročito...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca, naročito ...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod ženskih grla....
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnjaci u koji...
Sve reči na slovo e