Skip to main content

Efektni značenje

Šta znači Efektni


Efektni

latinica:

Definicija i značenje reči Efektni (latinski effectus) stvarni, istinski; koji je u vezi sa efektima, koji se tiče efekata; efektna berza mesto gde trgovci zaključuju poslove sa hartijama od vrednosti i menične poslove; efektni posao ili efektna trgovina v. efekti.

Reč Efektni napisana unazad: intkefe

Efektni se sastoji od 7 slova.

sta je Efektni

Slično:
Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju ...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca,...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod žensk...
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnja...
Sve reči na slovo e