Skip to main content

Efelidi značenje

Šta znači Efelidi


Efelidi

latinica:

Definicija i značenje reči Efelidi (od grčke reči: ephelus) pl. medicina: pege na licu od sunca; pege po telu.

Reč Efelidi napisana unazad: idilefe

Efelidi se sastoji od 7 slova.

sta je Efelidi

Slično:
Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju ...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca,...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod žensk...
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnja...
Sve reči na slovo e