Skip to main content

Efelidi značenje

šta znači Efelidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Efelidi (od grčke reči: ephelus) pl.medicina: pege na licu od sunca; pege po telu.

Reč Efelidi sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. епхелус) пл. мед. пеге на лицу од сунца; пеге по телу.


Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju uzaviranj...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima, naročito...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca, naročito ...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod ženskih grla....
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnjaci u koji...
Sve reči na slovo e