Skip to main content

Efemera značenje

šta znači Efemera

Na latinici: Definicija i značenje reči Efemera (od grčke reči: eph-, emera dan) med jedno dnevna groznica; efemera uterina (od latinske reči: ephe-mera uterina) groznica kod porodilje, naročito u prvoj nedelji, usled velikog na-gomilavanja mleka u dojci.

Reč Efemera sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. епх-, емера дан) мед једно дневна грозница; ефемера утерина (нлат. епхе-мера утерина) грозница код породиље, нарочито у првој недељи, услед великог на-гомилавања млека у дојци.


Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju uzaviranj...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima, naročito...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca, naročito ...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod ženskih grla....
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnjaci u koji...
Sve reči na slovo e