Skip to main content

Šta znači Efemera značenje reči


Efemera

latinica:

Definicija i značenje reči Efemera (od grčke reči: eph, emera dan) med jedno dnevna groznica; efemera uterina (od latinske reči: ephemera uterina) groznica kod porodilje, naročito u prvoj nedelji, usled velikog nagomilavanja mleka u dojci.

Reč Efemera napisana unazad: aremefe

Efemera se sastoji od 7 slova.

sta je Efemera

Slično:
Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju ...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca,...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod žensk...
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnja...
Sve reči na slovo e