Skip to main content

Efemeran značenje

Šta znači Efemeran


Efemeran

latinica:

Definicija i značenje reči Efemeran (od grčke reči: ephemeros, emera) koji traje jedan dan, jednodnevan; kratkotrajan, privremen, prolazakustika:

Reč Efemeran napisana unazad: naremefe

Efemeran se sastoji od 8 slova.

sta je Efemeran

Slično:
Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju ...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca,...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod žensk...
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnja...
Sve reči na slovo e