Skip to main content

Efemeran značenje

šta znači Efemeran

Na latinici: Definicija i značenje reči Efemeran (od grčke reči: ephemeros, emera) koji traje jedan dan, jednodnevan; kratkotrajan, privremen, prolazak.

Reč Efemeran sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. епхемерос, емера) који траје један дан, једнодневан; краткотрајан, привремен, пролазак.


Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju uzaviranj...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima, naročito...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca, naročito ...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod ženskih grla....
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnjaci u koji...
Sve reči na slovo e