Skip to main content

Egzaktan značenje

šta znači Egzaktan

Na latinici: Definicija i značenje reči Egzaktan (latinski exigere iziskivati, exactus tačan) tačan, brižljiv, savestan, potpun, brojno određen; egzaktne nauke nauke koje teže za tačno određenim saznanjima, koja bi se mogla matematičkim i eksperimen-talnim putem izložiti i dokazati, npr. matematika, fizika, hemija, astronomija i dr.

Reč Egzaktan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. еxигере изискивати, еxацтус тачан) тачан, брижљив, савестан, потпун, бројно одређен; егзактне науке науке које теже за тачно одређеним сазнањима, која би се могла математичким и експеримен-талним путем изложити и доказати, нпр. математика, физика, хемија, астрономија и др.


Egzundacija izlivanje reke iz korita...
Egzulcerirati med. prouzrokovati čireve, gnojiti se, zagnojavati; ogrepsti, ubosti...
Egzulceracija med. zapaljenje sa zagnojavanjem, dobijanje čira, čir....
Egzultirati likovati, klicati, skakati od radosti....
Egzultacija likovanje, klicanje, razdraganost, prevelika radost, skakanje od ra...
Egzudirati iznojiti se, preznojavati se, pomoću; znojenja izbaciti iz tela...
Sve reči na slovo e