Skip to main content

Egzudirati značenje

šta znači Egzudirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Egzudirati (latinski exsudare) iznojiti se, preznojavati se, pomoću; znojenja izbaciti (ili: isterati) iz tela

Reč Egzudirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. еxсударе) изнојити се, презнојавати се, помоћу; знојења избацити (или: истерати) из тела


Egzundacija izlivanje reke iz korita...
Egzulcerirati med. prouzrokovati čireve, gnojiti se, zagnojavati; ogrepsti, ubosti...
Egzulceracija med. zapaljenje sa zagnojavanjem, dobijanje čira, čir....
Egzultirati likovati, klicati, skakati od radosti....
Egzultacija likovanje, klicanje, razdraganost, prevelika radost, skakanje od ra...
Egzudirati iznojiti se, preznojavati se, pomoću; znojenja izbaciti iz tela...
Sve reči na slovo e