Skip to main content

Egzekutivan

Šta znači Egzekutivan


Egzekutivan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Egzekutivan (od latinske reči: executivus) izvršni, koji izvršuje; egzekutivna komanda vojska: odred vojnika koji se upućuje radi izvršenja neke kazne ili presude; egzekutivni proces pravo: kratak pravni postupak u cilju izvršenja donesene zakonske presude.

Reč Egzekutivan napisana unazad: navitukezge

Egzekutivan se sastoji od 11 slova.

sta je Egzekutivan

Slično:
Šta znači Egzundacija izlivanje reke iz korita...
Šta znači Egzulcerirati med. prouzrokovati čireve, gnojiti se, zagnojavati; ogrepst...
Šta znači Egzulceracija med. zapaljenje sa zagnojavanjem, dobijanje čira, čir....
Šta znači Egzultirati likovati, klicati, skakati od radosti....
Šta znači Egzultacija likovanje, klicanje, razdraganost, prevelika radost, skaka...
Šta znači Egzudirati iznojiti se, preznojavati se, pomoću; znojenja izbaciti ...