Skip to main content

Egzekutivan značenje

šta znači Egzekutivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Egzekutivan (od latinske reči: executivus) izvršni, koji izvršuje; egzekutivna komanda vojska: odred vojnika koji se upućuje radi izvršenja neke kazne ili presude; egzekutivni procespravo: kratak pravni postupak u cilju izvršenja donesene zakonske presude.

Reč Egzekutivan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. еxецутивус) извршни, који извршује; егзекутивна команда вој. одред војника који се упућује ради извршења неке казне или пресуде; егзекутивни процес прав. кратак правни поступак у циљу извршења донесене законске пресуде.


Egzundacija izlivanje reke iz korita...
Egzulcerirati med. prouzrokovati čireve, gnojiti se, zagnojavati; ogrepsti, ubosti...
Egzulceracija med. zapaljenje sa zagnojavanjem, dobijanje čira, čir....
Egzultirati likovati, klicati, skakati od radosti....
Egzultacija likovanje, klicanje, razdraganost, prevelika radost, skakanje od ra...
Egzudirati iznojiti se, preznojavati se, pomoću; znojenja izbaciti iz tela...
Sve reči na slovo e