Skip to main content

Egzodus značenje

šta znači Egzodus

Na latinici: Definicija i značenje reči Egzodus (od grčke reči: exodos, latinski Exodus) 1. izlazak, ishod; naziv druge knjige Mojsijeve (kod nas Ishod), po tome što se u njoj poglavito opisuje izlazak Izrailjaca iz Egipta; 2. egzodus iseljavanje Iraca u masama; deo tragedije iza poslednjeg hora (kod starih Grka); lakrdije (kod Rimljana); Eksodus

Reč Egzodus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. еxодос, лат. Еxодус) 1. излазак, исход; назив друге књиге Мојсијеве (код нас Исход), по томе што се у њој поглавито описује излазак Израиљаца из Египта; 2. егзодус исељавање Ираца у масама; део трагедије иза последњег хора (код старих Грка); лакрдије (код Римљана); Ексодус


Egzundacija izlivanje reke iz korita...
Egzulcerirati med. prouzrokovati čireve, gnojiti se, zagnojavati; ogrepsti, ubosti...
Egzulceracija med. zapaljenje sa zagnojavanjem, dobijanje čira, čir....
Egzultirati likovati, klicati, skakati od radosti....
Egzultacija likovanje, klicanje, razdraganost, prevelika radost, skakanje od ra...
Egzudirati iznojiti se, preznojavati se, pomoću; znojenja izbaciti iz tela...
Sve reči na slovo e