Skip to main content

Egzodus

Šta znači Egzodus


Egzodus značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Egzodus (od grčke reči: exodos, latinski Exodus) 1. izlazak, ishod; naziv druge knjige Mojsijeve (kod nas Ishod), po tome što se u njoj poglavito opisuje izlazak Izrailjaca iz Egipta; 2. egzodus iseljavanje Iraca u masama; deo tragedije iza poslednjeg hora (kod starih Grka); lakrdije (kod Rimljana); Eksodus

Reč Egzodus napisana unazad: sudozge

Egzodus se sastoji od 7 slova.

sta je Egzodus

Slično:
Šta znači Egzundacija izlivanje reke iz korita...
Šta znači Egzulcerirati med. prouzrokovati čireve, gnojiti se, zagnojavati; ogrepst...
Šta znači Egzulceracija med. zapaljenje sa zagnojavanjem, dobijanje čira, čir....
Šta znači Egzultirati likovati, klicati, skakati od radosti....
Šta znači Egzultacija likovanje, klicanje, razdraganost, prevelika radost, skaka...
Šta znači Egzudirati iznojiti se, preznojavati se, pomoću; znojenja izbaciti ...