Skip to main content

Ema značenje

šta znači Ema

Na latinici: Definicija i značenje reči Ema ime

Reč Ema sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: име


Ema ime...
Emacerirati med. mršaveti, sušiti se, postajati ispijen....
Emaceracija med. mršavljenje, slabljenje, sušenje, ispijenost....
Emaskulator sprava za škopljenje mužjaka kod životinja....
Emancipirati osloboditi ropstva ili zavisnosti od nekoga, osloboditi dete očeve i...
Emancipacionist(a) protivnik robovanja crnaca; pristalica i pobornik svake emancipacij...
Sve reči na slovo e