Skip to main content

Emotivan značenje

šta znači Emotivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Emotivan osećajan, osetljiv, nežan, pažljiv, duševan, delikatan, rafiniran, fin, mekušan, tankoćutan, čuvstven, prijatan, blag, senzibilan, profinjen, prefinjen, ćudoredan, tanan, senzualan, senzibilan, topao, emocionalan

Reč Emotivan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: осећајан, осетљив, нежан, пажљив, душеван, деликатан, рафиниран, фин, мекушан, танкоћутан, чувствен, пријатан, благ, сензибилан, профињен, префињен, ћудоредан, танан, сензуалан, сензибилан, топао, емоционалан


Emotivan osećajan, osetljiv, nežan, pažljiv, duševan, delikatan, rafiniran, fin...
Emocionirati uzbuditi, uzbuđivati, potresati, potresti, dirnuti, ganuti, izazvat...
Emocionalnost osobina i stanje onoga što je emocionalno, osećajnost; up. emotivnos...
Emocionalizam fil. pravac koji smatra da celokupan duševni život čoveka počiva na ...
Emocionalan čuvstven, osećajan; uzbu-dan, koji lako uzbuđuje; uzbudljiv, dirljiv...
Emocija uzbuđenje, uzbuđenost, uzrujanost, uzavrelost; psih. čuvstvo, dušev...
  • 2021-12-02 13:33:43

    Maksim

    Kgogkchđblmbčn Ndčksm

  • 2021-12-02 13:33:44

    Maksim

    Kgogkchđblmbčn Ndčksm

Sve reči na slovo e