Skip to main content

Enantiofanija značenje

šta znači Enantiofanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Enantiofanija (od grčke reči: enantios, phaino pokazujem, objavim) prividno neslaganje, to-božnja protivrečnost.

Reč Enantiofanija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. енантиос, пхаино показујем, објавим) привидно неслагање, то-божња противречност.


Enanisati vršiti samoblud, drkati....
Enartron ned. neko strano telo u zglobu, članku....
Enartroza zglavka u njegovu šupljinu....
Enargit mineral sulfoarsenijat bakra; kristali obično pritkastog oblika siv...
Enantiofanija prividno neslaganje, to-božnja protivrečnost....
Enantiopatija med. prenošenje bolesti s jednog dela tela na drugi; alopatija, ale...
Sve reči na slovo e