Skip to main content

Enigmatičan značenje

šta znači Enigmatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Enigmatičan (od grčke reči: ainigmos) zagonetan, taman, mračan, nejasan.

Reč Enigmatičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аинигмос) загонетан, таман, мрачан, нејасан.


Enitelijalan koji se odnosi na epitel....
Enistron zool. četvrti odeljak želuca kod preživara, sirište ....
Enigmatičar onaj koji se bavi sastavljanjem i rešavanjem zagonetka....
Enigmatičan zagonetan, taman, mračan, nejasan....
Enigmatika veština u sastavljanju i rešavanju zagonetaka....
Enigma zagonetka, zagonetan govor. Enigma je takodje masina iz drugog svet...
Sve reči na slovo e