Skip to main content

Enigmatičan značenje

Šta znači Enigmatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Enigmatičan (od grčke reči: ainigmos) zagonetan, taman, mračan, nejasan.

Reč Enigmatičan napisana unazad: načitamgine

Enigmatičan se sastoji od 11 slova.

Šta je Enigmatičan

На Ћирилици: (грч. аинигмос) загонетан, таман, мрачан, нејасан.

Slično: 
Enitelijalan koji se odnosi na epitel....
Enistron zool. četvrti odeljak želuca kod preživara, sirište ....
Enigmatičar onaj koji se bavi sastavljanjem i rešavanjem zagonetka....
Enigmatičan zagonetan, taman, mračan, nejasan....
Enigmatika veština u sastavljanju i rešavanju zagonetaka....
Enigma zagonetka, zagonetan govor. Enigma je takodje masina iz drugog svet...
Sve reči na slovo e