Skip to main content

Ešikje značenje

šta znači Ešikje

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešikje (fr. echiquier) šahovska tabla; vojska: raspored trupa kao na šahovskoj tabli, gde zadnji odredi zauzimaju praznine u prednjim odredima; an ešikje (fr. ep echiquier) vojska: nastupati ili povlačiti se kao na šahovskoj tabli.

Reč Ešikje sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. ецхиqуиер) шаховска табла; вој. распоред трупа као на шаховској табли, где задњи одреди заузимају празнине у предњим одредима; ан ешикје (фр. еп ецхиqуиер) вој. наступати или повлачити се као на шаховској табли.


Ešikje šahovska tabla; voj. raspored trupa kao na šahovskoj tabli, gde zad...
Sve reči na slovo e