Skip to main content

Ešofiran značenje

Šta znači Ešofiran

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešofiran (fr. echauffer) zagrejan, razdražen; izveden iz strpljenja.

Reč Ešofiran napisana unazad: narifoše

Ešofiran se sastoji od 8 slova.

Šta je Ešofiran

На Ћирилици: (фр. ецхауффер) загрејан, раздражен; изведен из стрпл>ења.

Slično: 
Ešofirati zagrejati, raspaliti, razdražiti, naljutiti, izvesti iz strpljenja,...
Ešofiran zagrejan, razdražen; izveden iz strpl>enja....
Sve reči na slovo e