Skip to main content

Etablirati značenje

šta znači Etablirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Etablirati (fr. etablir, latinski stabilire) utvrditi, osnovati, ustanoviti, zavesti, otvoriti, npr. trgovinu, fabriku islično:; etablirati se otvoriti sebi radnju, radionicu, fabriku; smestiti se, odomaćiti se, naseliti se, okućiti se, oženiti se.

Reč Etablirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. етаблир, лат. стабилире) утврдити, основати, установити, завести, отворити, нпр. трговину, фабрику и сл.; етаблирати се отворити себи радњу, радионицу, фабрику; сместити се, одомаћити се, населити се, окућити се, оженити се.


Etaobiologija nauka koja proučava bio-loška svojstva jednog naroda....
Etacizam izgovaranje grčkog slova kao dugog e, koje je uveo humanista Erazm...
Etatizirati podržaviti, podržavljivati, prevesti u državnu svojinu ili pod držav...
Etatizam jačanje državne intervencije u privredi; u širem značenju, tendenci...
Etas doba, čovečji vek, doba života, život....
Etarska ulja hem. lako isparljivi sastojci mnogih biljaka koji se dobijaju destila...
Sve reči na slovo e