Skip to main content

Etički dativ značenje

šta znači Etički dativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Etički dativ (latinski dativus ethicus)gramatika: osećajni dativ,to jest dativ kojim se kazuje da lice koje govori ima interesovanja za onoga s kim govori ili za ono o čemu govori, ili izvesnu naklonost prema onome s kim govori ili o čemu govori, npr. Jesi li mi zdravo i veselo? — Lepa tije u Alage ljuba, — Čudna timigodinica dođe, — Spavaj čedo, svojoj majci, — Jadna ti sam i čemerna.

Reč Etički dativ napisana unazad: etički dativ i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. дативус етхицус) грам. осећајни датив, тј. датив којим се казује да лице које говори има интересовања за онога с ким говори или за оно о чему говори, или извесну наклоност према ономе с ким говори или о чему говори, нпр. Јеси ли ми здраво и весело? — Лепа тије у Алаге љуба, — Чудна тимигодиница дође, — Спавај чедо, својој мајци, — Јадна ти сам и чемерна.

Slično: 
Etiografski koji je u vezi sa običajima naroda; etnografski muzej zbirka umetn...
Etički dativ gram. osećajni dativ, tj. dativ kojim se kazuje da lice koje govori...
Etički koji spada u etiku, koji se tiče etike ili je u vezi sa etikom, mora...
Etičar učitelj morala; onaj koji se bavi etikom ili praktičnom filozofijo...
Etiopizam religiozno-poli-tički pokret među crncima hrišćanima u Južnoj Afric...
Etiološki koji se odnosi na etiologiju, koji se zasniva na etiologiji, uzroča...
Sve reči na slovo e