Skip to main content

Etiolman značenje

šta znači Etiolman

Na latinici: Definicija i značenje reči Etiolman (fr. etiolement) vot. naziv za promene koje nastaju kod biljaka kad se ove uzgajaju u potpunoj tami.

Reč Etiolman napisana unazad: etiolman i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. етиолемент) вот. назив за промене које настају код биљака кад се ове узгајају у потпуној тами.

Slično: 
Etiografski koji je u vezi sa običajima naroda; etnografski muzej zbirka umetn...
Etički dativ gram. osećajni dativ, tj. dativ kojim se kazuje da lice koje govori...
Etički koji spada u etiku, koji se tiče etike ili je u vezi sa etikom, mora...
Etičar učitelj morala; onaj koji se bavi etikom ili praktičnom filozofijo...
Etiopizam religiozno-poli-tički pokret među crncima hrišćanima u Južnoj Afric...
Etiološki koji se odnosi na etiologiju, koji se zasniva na etiologiji, uzroča...
Sve reči na slovo e