Skip to main content

Etiologija značenje

šta znači Etiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Etiologija (od grčke reči: aitia uzrok, aitiologia) fil. nauka o uzrocima i posledicama stvari; nauka o logcčnom obrazložavanju i doka-zivanju, npr. u hriji; ned. deo medicine koji istražuje i proučava uzroke bolesti.

Reč Etiologija napisana unazad: etiologija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аитиа узрок, аитиологиа) фил. наука о узроцима и последицама ствари; наука о логцчном образложавању и дока-зивању, нпр. у хрији; нед. део медицине који истражује и проучава узроке болести.

Slično: 
Etiografski koji je u vezi sa običajima naroda; etnografski muzej zbirka umetn...
Etički dativ gram. osećajni dativ, tj. dativ kojim se kazuje da lice koje govori...
Etički koji spada u etiku, koji se tiče etike ili je u vezi sa etikom, mora...
Etičar učitelj morala; onaj koji se bavi etikom ili praktičnom filozofijo...
Etiopizam religiozno-poli-tički pokret među crncima hrišćanima u Južnoj Afric...
Etiološki koji se odnosi na etiologiju, koji se zasniva na etiologiji, uzroča...
Sve reči na slovo e