Skip to main content

Etnicizam značenje

šta znači Etnicizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Etnicizam (od grčke reči:) neznaboštvo, mnogoboštvo, vera u postojanje više božanskih bića koja su međusobno jednaka ili jedna drugim podređena.

Reč Etnicizam napisana unazad: etnicizam i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч.) незнабоштво, многобоштво, вера у постојање више божанских бића која су међусобно једнака или једна другим подређена.

Slično: 
Etnocentrizam soc. uzdizanje nacionalne ili druge etničke zajednice kojoj se pripa...
Etnos pleme, narod....
Etnopsihologija nauka koja proučava duševne osobine većih zajednica i pojedinih na...
Etnomuzikologija deo muzikologije koji se bavi proučavanjem narodnog folklora....
Etnolingvistika deo lingvistike koji proučava odnos između jezika i naroda, kao i u...
Etnoliza proučavanje izdvajanja pojedinih ljudskih grupa i kultura iz širih ...
Sve reči na slovo e