Skip to main content

Etnopsihologija značenje

šta znači Etnopsihologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Etnopsihologija (od grčke reči: ethnos narod, psyche duša, logia nauka) nauka koja proučava duševne osobine (tzv. „narodnu dušu") većih zajednica i pojedinih naroda. Kod nas se najviše i najuspešnije njom bavio Jovan Cvijić.

Reč Etnopsihologija napisana unazad: etnopsihologija i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. етхнос народ, псyцхе душа, логиа наука) наука која проучава душевне особине (тзв. „народну душу") већих заједница и појединих народа. Код нас се највише и најуспешније њом бавио Јован Цвијић.

Slično: 
Etnocentrizam soc. uzdizanje nacionalne ili druge etničke zajednice kojoj se pripa...
Etnos pleme, narod....
Etnopsihologija nauka koja proučava duševne osobine većih zajednica i pojedinih na...
Etnomuzikologija deo muzikologije koji se bavi proučavanjem narodnog folklora....
Etnolingvistika deo lingvistike koji proučava odnos između jezika i naroda, kao i u...
Etnoliza proučavanje izdvajanja pojedinih ljudskih grupa i kultura iz širih ...
Sve reči na slovo e