Skip to main content

Etnogonija značenje

šta znači Etnogonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Etnogonija (od grčke reči: ethnos, gone rođenje, postanak) grana paleontologije koja nastoji da rekonstruiše formiranje preistorijskih rasa.

Reč Etnogonija napisana unazad: etnogonija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. етхнос, гоне рођење, постанак) грана палеонтологије која настоји да реконструише формирање преисторијских раса.

Slično: 
Etnocentrizam soc. uzdizanje nacionalne ili druge etničke zajednice kojoj se pripa...
Etnos pleme, narod....
Etnopsihologija nauka koja proučava duševne osobine većih zajednica i pojedinih na...
Etnomuzikologija deo muzikologije koji se bavi proučavanjem narodnog folklora....
Etnolingvistika deo lingvistike koji proučava odnos između jezika i naroda, kao i u...
Etnoliza proučavanje izdvajanja pojedinih ljudskih grupa i kultura iz širih ...
Sve reči na slovo e