Skip to main content

Eudinamija značenje

šta znači Eudinamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eudinamija (od grčke reči: eu, dynamis sila) ned. krepkost, snažnost;isto znači i eukrazija.

Reč Eudinamija napisana unazad: eudinamija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. еу, дyнамис сила) нед. крепкост, снажност; уп. еукразија.

Slično: 
Eudiometrijski koji se tiče eudiome-trije, koji je u vezi sa eudiometrijom. ...
Eudiometrija ispitivanje kakvoće vazduha....
Eudiometar instrument za ispitivanje vazduha, tj. za utvrđivanje sadržine kise...
Eudiobiotika veština, živeti vedro i udobno; eubiotika....
Eudinamija ned. krepkost, snažnost; up. eukrazija. ...
Eudemonolog fil. v. eudemonist....
Sve reči na slovo e