Skip to main content

Euforija značenje

šta znači Euforija

Na latinici: Definicija i značenje reči Euforija (od grčke reči: euphoria lako podnošenje, strpljenje) osećanje prijatnosti, stanje u kojem se bolesnik oseća neobično prijatno, zadovoljan je sam sobom, misli i osećanja puni su mu spokojstva i vedrine; ovakvo osećanje se javlja obično kod raznih duševnih i živčanih oboljenja, zatim kod tuberkuloznih bolesnika, morfini-sta, kokainista i alkoholičara; po Flisu (Fliesz) naročito se javlja pred samu smrt.

Reč Euforija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. еупхориа лако подношење, стрпљење) осећање пријатности, стање у којем се болесник осећа необично пријатно, задовољан је сам собом, мисли и осећања пуни су му спокојства и ведрине; овакво осећање се јавља обично код разних душевних и живчаних обољења, затим код туберкулозних болесника, морфини-ста, кокаиниста и алкохоличара; по Флису (Флиесз) нарочито се јавља пред саму смрт.


Eufujistički lit. bombast, izveštačen, preterano kitnjast; eufijistički. ...
Eufujizam lit. bombast i preterano kitnjast književni stil u Engleskoj, nazvan...
Eufrosine dobra volja, radost, veselost; mit. jedna od tri gracije: ona koja ...
Eufrazija veselost, dobro raspoloženje ....
Eufradija rečitost....
Euforija osećanje prijatnosti, stanje u kojem se bolesnik oseća neobično prij...
Sve reči na slovo e