Skip to main content

Eulfatijazol značenje

šta znači Eulfatijazol

Na latinici: Definicija i značenje reči Eulfatijazol (latinski sultur) far«, lek protiv zaraza izazvanih gonokokama, stafiloko-kama, streptokokama i dr.

Reč Eulfatijazol sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. султур) фар«, лек против зараза изазваних гонококама, стафилоко-кама, стрептококама и др.


Eulfatijazol far«, lek protiv zaraza izazvanih gonokokama, stafiloko-kama, strep...
Eulogija razboritost u govoru i delanju; verovatnoća, sla-vljenje; blagoslov...
Eulogizam delanje prema razlozima verovatnoće kada su gledišta i shvatanja ne...
Eulaksin sredstvo za regulisanje varenja i stolice....
Sve reči na slovo e