Skip to main content

Eupneja značenje

šta znači Eupneja

Na latinici: Definicija i značenje reči Eupneja (od grčke reči: eupnoia, pneo dišem)medicina: dobro i lako disanje.

Reč Eupneja napisana unazad: eupneja i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. еупноиа, пнео дишем) мед. добро и лако дисање.

Slično: 
Eupraksija dobro raćenje, uspeh u radu, dobro i povoljno stanje....
Euporija okretnost, spretnost, lakoća; zdravlje; pr. euporičan....
Eupneja med. dobro i lako disanje....
Euplastika pl. hranljiva sredstva koja goje i jačaju telo....
Eupeptičan med. probavan, koji lako vari ; lako svarljiv, lako probavljiv, koj...
Eupepsija med. dobro, lako varenje hrane u želucu, dobra probava....
Sve reči na slovo e