Skip to main content

Euros značenje

šta znači Euros

Na latinici: Definicija i značenje reči Euros (od grčke reči: euros)medicina: plesan, trulež; truljenje kostiju.

Reč Euros napisana unazad: euros i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. еурос) мед. плесан, трулеж; труљење костију.

Slično: 
Euros med. plesan, trulež; truljenje kostiju....
Europij(um) hemijski element iz grupe retkih zemalja , red. broj 63, atomska ma...
Eurifagi zoal. svaštojedi, tj. životinje koje se hrane raznovrsnom hranom bi...
Euritopan koji ima široku rasprostranjenost, zbog toga što može da živi i uspe...
Euritop biol. organizam sposoban da se prilagodi životu u različitim klima...
Euritmija pravilno i lepo držanje u kretanju, ravnomernost, skladnost ; pravi...
Sve reči na slovo e