Skip to main content

Farmerke značenje

šta znači Farmerke

Na latinici: Definicija i značenje reči Farmerke Farmerke su pantalone koje se prave tradicionalno od denima, dok se danas prave od raznog materijala uključujući pamuk I somot.

Reč Farmerke sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: Фармерке су панталоне које се праве традиционално од денима, док се данас праве од разног материјала укључујући памук И сомот.


Farmerke Farmerke su pantalone koje se prave tradicionalno od denima, dok se da...
Farsa manje pozorišne delo vulgarne komike, šala, lakrdija, burleska....
Farmer posednik poljskog imanja , naročito u Americi....
Farmacija 1. nauka o spravljanju lekova i svemu što je s tim u vezi, apotekar...
Farmaceut 1. v. farmacajt; 2. slušalac, student farmacije; 3. skraćen naziv ...
Farmakohemija deo farmakologije koji se bavi hemijskim svojstvima sredstava za le...
Sve reči na slovo f