Skip to main content

Femoralan značenje

šta znači Femoralan

Na latinici: Definicija i značenje reči Femoralan (latinski femur gen. femoris stegno, butina, but, bedro, od latinske reči: femoralis)anatomija: stegneni, bedreni, butinski, koji se tiče stegna, bedra.

Reč Femoralan napisana unazad: femoralan i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фемур ген. феморис стегно, бутина, бут, бедро, нлат. феморалис) знат. стегнени, бедрени, бутински, који се тиче стегна, бедра.

Slično: 
Femoralan znat. stegneni, bedreni, butinski, koji se tiče stegna, bedra....
Femicid nasilje nad ženama, od batinanja do prisiljavanja na prostituciju; ...
Feminizam 1. pokret žena za oslobođenje od podređenog položaja i za izjednače...
Sve reči na slovo f