Skip to main content

Festum značenje

šta znači Festum

Na latinici: Definicija i značenje reči Festum (latinski festum) svetkovina, svečanost, praznik; post festum (latinski post festum) posle svečanosti,to jest prekasno

Reč Festum napisana unazad: festum i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фестум) светковина, свечаност, празник; пост фестум (лат. пост фестум) после свечаности, тј. прекасно

Slično: 
Festum svetkovina, svečanost, praznik; post festum posle svečanosti, tj. ...
Festival 1. velika svečanost sa muzikom; 2. povremena kulturna svečanost ....
Sve reči na slovo f