Skip to main content

Fibula značenje

šta znači Fibula

Na latinici: Definicija i značenje reči Fibula (latinski fibula) 1. kopča, spona (na haljinama); 2.anatomija: lišnjača, cevanica.

Reč Fibula napisana unazad: fibula i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фибула) 1. копча, спона (на хаљинама); 2. знат. лишњача, цеваница.

Slično: 
Fibula 1. kopča, spona ; 2. znat. lišnjača, cevanica....
Fibrosarkom med. zloćudni tumor u organima gde ima vezivnog tkiva ....
Sve reči na slovo f