Skip to main content

Fomentativan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: fomentativus)medicina: zagrevan, koji zagreva, koji izaziva zagrevanje.

Reč Fomentativan napisana unazad: navitatnemof i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. фоментативус) мед. загреван, који загрева, који изазива загревање.

Slično: 
Fomentirati oblagati, me-tati obloge, pariti, utopljavati. ...
Fomentacija med. stavljanje obloga, parenje, utopljavanje....
Fomentativan med. zagrevan, koji zagreva, koji izaziva zagrevanje....
Sve reči na slovo f