Skip to main content

Front značenje

šta znači Front

Na latinici: Definicija i značenje reči Front (fr. front, latinski frons ten. frontis čelo; spoljašnja strana, prednja strana; prednji stroj) 1. lice, pročelje, prednja strana (građevine); 2. voj. stroj, dužina postrojene vojske; bojište, prvi borbeni red; napraviti front protiv koga istupiti protiv koga, usprotiviti se otvoreno; stati u front stati u stroj, postrojiti se;figurativno: pridružiti se onima koji se otvoreno bore protiv koga; Narodni front FNRJ negdašnja jedinstvena politička organizacije pod rukovodstvom KPJ (sada: Socijalistički savez radnog naroda).

Reč Front sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. фронт, лат. фронс тен. фронтис чело; спољашња страна, предња страна; предњи строј) 1. лице, прочеље, предња страна (грађевине); 2. вој. строј, дужина постројене војске; бојиште, први борбени ред; направити фронт против кога иступити против кога, успротивити се отворено; стати у фронт стати у строј, постројити се; фиг. придружити се онима који се отворено боре против кога; Народни фронт ФНРЈ негдашња јединствена политичка организације под руководством КПЈ (сада: Социјалистички савез радног народа).


Frotirati trti, trljati, istrljati, masirati. ...
Frotir trt. hrapava i čupava pamučna ili svilena tkanina sa kovrdži-cama po...
Froter trljač, maser ; onaj koji maže voskom pod ....
Froteza trljačica, maserka ....
Fronton krov na kalkan, gornji kalkanski zid zgrade; glavni zid, zid s lic...
Frontispis pročelje, prednja strana ; bakrorezom ukrašen naslovni list knjige....
Sve reči na slovo f