Skip to main content

Fronton značenje

šta znači Fronton

Na latinici: Definicija i značenje reči Fronton (fr. fronton) krov na kalkan, gornji kalkanski (zabatni) zid zgrade; glavni zid, zid s lica; ukras (nad vratima, prozorima).

Reč Fronton sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. фронтон) кров на калкан, горњи калкански (забатни) зид зграде; главни зид, зид с лица; украс (над вратима, прозорима).


Frotirati trti, trljati, istrljati, masirati. ...
Frotir trt. hrapava i čupava pamučna ili svilena tkanina sa kovrdži-cama po...
Froter trljač, maser ; onaj koji maže voskom pod ....
Froteza trljačica, maserka ....
Fronton krov na kalkan, gornji kalkanski zid zgrade; glavni zid, zid s lic...
Frontispis pročelje, prednja strana ; bakrorezom ukrašen naslovni list knjige....
Sve reči na slovo f