Skip to main content

Fruštuk značenje

šta znači Fruštuk

Na latinici: Definicija i značenje reči Fruštuk (nem. Friihstuck) doručak.

Reč Fruštuk sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Фриихстуцк) доручак.


Fruštuk doručak....
Frustracija nenormalno stanje koje se javlja kod pojedinca kada, usled objektiv...
Fruktuozan plodan, rodan; koristan, prinosan....
Fruktuarije bot. biljke koje donose plod, žitarice...
Sve reči na slovo f