Skip to main content

Gajret značenje

šta znači Gajret

Na latinici: Definicija i značenje reči Gajret (arap. gayra,od turske reči: gayret) revnost, srčanost, plemenitost.

Reč Gajret sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. гаyра, тур. гаyрет) ревност, срчаност, племенитост.


Gajtan 1. pamučna ili svilena upredena ili pletena vrpca za porubljivanje ...
Gajret revnost, srčanost, plemenitost....
Gajba l. krletka, kavez, živi- , narnik; 2. rešetkast sanduk za prenošenje...
Gajde nuz. narodni muzički duvački instrument; sastoji se iz kožnog meha,...
Sve reči na slovo g