Skip to main content

Gavun značenje

šta znači Gavun

Na latinici: Definicija i značenje reči Gavun (ital. gavone)zoologija: vrsta morske ribe, Atherina hepsetus.

Reč Gavun sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. гавоне) зоол. врста морске рибе, Атхерина хепсетус.


Gavarapo prevreo sok šećerne trske, pivo Južnoamerikanaca....
Gavota starinski veseli ples sa raznim figurama; muzička pratnja za taj pl...
Gavijal zool. vrsta indijskog krokodila sa uzanom i dugačkom njuškom....
Gavun zool. vrsta morske ribe, Atherina hepsetus....
Sve reči na slovo g