Skip to main content

Glacijal značenje

šta znači Glacijal

Na latinici: Definicija i značenje reči Glacijal (latinski glacies led) kol. ledeno doba u razvitku Zemlje.

Reč Glacijal sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. глациес лед) кол. ледено доба у развитку Земље.


Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo g