Skip to main content

Glacijal značenje

šta znači Glacijal

Na latinici: Definicija i značenje reči Glacijal (latinski glacies led) kol. ledeno doba u razvitku Zemlje.

Reč Glacijal sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. глациес лед) кол. ледено доба у развитку Земље.


Gladan Gladan u svom najužem i najčešćem smislu označava osjećaj koji je izaz...
Glavobolja Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma kod ljudi, koji podrazumeva ...
Glava Glava je deo životinjskog tela, koji se nalazi na prednjoj ili gornjoj...
Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Sve reči na slovo g