Skip to main content

Glaciologija značenje

šta znači Glaciologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Glaciologija (latinski glacies led, od grčke reči: logia)geologija: nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti.

Reč Glaciologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. глациес лед, грч. логиа) геол. наука која изучава леднике у прошлости и садашњости.


Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo g