Skip to main content

Glaciologija značenje

šta znači Glaciologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Glaciologija (latinski glacies led, od grčke reči: logia)geologija: nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti.

Reč Glaciologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. глациес лед, грч. логиа) геол. наука која изучава леднике у прошлости и садашњости.


Gladan Gladan u svom najužem i najčešćem smislu označava osjećaj koji je izaz...
Glavobolja Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma kod ljudi, koji podrazumeva ...
Glava Glava je deo životinjskog tela, koji se nalazi na prednjoj ili gornjoj...
Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Sve reči na slovo g