Skip to main content

Glacijalan značenje

šta znači Glacijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Glacijalan (latinski glacialis)geologija: koji pripada ledenom dobu.

Reč Glacijalan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. глациалис) геол. који припада леденом добу.


Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo g