Skip to main content

Glacijalin značenje

šta znači Glacijalin

Na latinici: Definicija i značenje reči Glacijalin (latinski glacies led)hemija: preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr. (služi za održavanje mesa, mleka itd. u svežem stanju).

Reč Glacijalin sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. глациес лед) хем. препарат састављен од борне киселине, боракса, глицерина и др. (служи за одржавање меса, млека итд. у свежем стању).


Gladan Gladan u svom najužem i najčešćem smislu označava osjećaj koji je izaz...
Glavobolja Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma kod ljudi, koji podrazumeva ...
Glava Glava je deo životinjskog tela, koji se nalazi na prednjoj ili gornjoj...
Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Sve reči na slovo g