Skip to main content

Glacijalin značenje

šta znači Glacijalin

Na latinici: Definicija i značenje reči Glacijalin (latinski glacies led)hemija: preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr. (služi za održavanje mesa, mleka itd. u svežem stanju).

Reč Glacijalin sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. глациес лед) хем. препарат састављен од борне киселине, боракса, глицерина и др. (служи за одржавање меса, млека итд. у свежем стању).


Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo g