Skip to main content

Gladiola značenje

šta znači Gladiola

Na latinici: Definicija i značenje reči Gladiola (latinski gladius mač) bog. sabljičica, ukrasna biljka, slična perunici, Gladio-lus illyricus.

Reč Gladiola sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. гладиус мач) бог. сабљичица, украсна биљка, слична перуници, Гладио-лус иллyрицус.


Gladan Gladan u svom najužem i najčešćem smislu označava osjećaj koji je izaz...
Glavobolja Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma kod ljudi, koji podrazumeva ...
Glava Glava je deo životinjskog tela, koji se nalazi na prednjoj ili gornjoj...
Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Sve reči na slovo g