Skip to main content

Gladiola značenje

Šta znači Gladiola

Na latinici: Definicija i značenje reči Gladiola (latinski gladius mač) bog. sabljičica, ukrasna biljka, slična perunici, Gladio-lus illyricus.

Reč Gladiola napisana unazad: aloidalg

Gladiola se sastoji od 8 slova.

Šta je Gladiola

На Ћирилици: (лат. гладиус мач) бог. сабљичица, украсна биљка, слична перуници, Гладио-лус иллyрицус.

Slično: 
Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo G