Skip to main content

Glaukomatozan značenje

šta znači Glaukomatozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Glaukomatozan (od grčke reči:)medicina: koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom.

Reč Glaukomatozan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч.) мед. који болује од зелене мрене у очима; глаукоматичан; в. глауком.


Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo g