Skip to main content

Glazba značenje

šta znači Glazba

Na latinici: Definicija i značenje reči Glazba (češ. hlasba) muzika

Reč Glazba sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (чеш. хласба) музика


Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo g