Skip to main content

Glazba značenje

Šta znači Glazba

Na latinici: Definicija i značenje reči Glazba (češ. hlasba) muzika

Reč Glazba napisana unazad: abzalg

Glazba se sastoji od 6 slova.

Šta je Glazba

На Ћирилици: (чеш. хласба) музика

Slično: 
Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo G