Skip to main content

Glazirati značenje

šta znači Glazirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Glazirati (od latinske reči: glaciare,od francuske reči: glacer,od nemačke reči: glasieren) postakliti, predmetima napravljenim od zemlje, kože i dr. dati sjajan izgled; jela prevući glazurom, ostaklicom (npr. pečenje gustim sosom, kolače belancetom, šećerom i dr.); glasirati.

Reč Glazirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. глациаре, фр. глацер, нем. гласиерен) постаклити, предметима направљеним од земље, коже и др. дати сјајан изглед; јела превући глазуром, остаклицом (нпр. печење густим сосом, колаче беланцетом, шећером и др.); гласирати.


Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo g